ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТЭНХИМИЙН ТАНИЛЦУУЛГА:

Тус тэнхим нь 2019-2020 оны хичээлийн жилд 4 мэргэжлээр 9 багштай сургалтын ажлаа зохион байгуулж байна.

ТЭНХИМИЙН СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ: 

1. Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний техник технологич / 1,5 болон 3 жил /

2. Агротехникч / 1,5 болон 3 жил /

3. Хувцасны загвар зохион бүтээгч / 1,5 болон 3 жил /

4. Хөдөө аж ахуйн машин тоног төхөөрөмжийн техникч / 1,5 болон 3 жил /

БАГШ НАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА:

1. З.Энхжаргал: Хоол үйлдвэрлэлийн багш, Бизнесийн магистр, Хөдөлмөрийн салбарын тэргүүний ажилтан, Тэргүүлэх зэрэгтэй, Ахлах багш

2. Б.Эрдэнэ-Өлзий: ХАА-н тоног төхөөрөмжийн багш, Техникийн ухааны магистр, Тэргүүлэх зэрэгтэй, Ахлах багш

3. С.Энхтүвшин: Газар тариалангийн багш, ХАА-н магистр, Заах аргач зэрэгтэй, Арга зүйч багш

4. Т.Мөнхгэрэл: Хоол үйлдвэрлэлийн багш, Бизнесийн магистр, Тэргүүлэх зэрэгтэй, Арга зүйч багш

5. Р.Мөнхжаргал: Эдийн засгийн багш, Тэргүүлэх зэрэгтэй, Ахлах багш

6. Б.Батцэцэг: Оёдлын мэргэжлийн багш, Боловсролын магистр, Заах аргач зэрэгтэй, Арга зүйч багш

7. С.Энхтуяа: Хувцас загварын мэргэжлийн багш, Боловсролын магистр, Заах аргач зэрэгтэй, Арга зүйч багш

8. Д.Батцэцэг: Газар тариалангийн багш, Заах аргач зэрэгтэй, Арга зүйч багш 

9. Ж.Нарантуяа: Автомашины засварчин мэргэжлийн багш

2016-11-18 10:28:57

Түгээх