МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТЭНХИМИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Тус тэнхим нь 2019-2020 оны хичээлийн жилд 9 мэргэжлээр 8 багштай сургалтын ажлаа зохион байгуулж байна.

ТЭНХИМИЙН СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ:

 1. Гагнуурчин / 1 болон 2,5 жил/
 2. Үсчин, Гоо засалч / 1 жил /
 3. Фермерийн аж ахуй эрхлэгч / 1 болон 2,5 жил /
 4. Ойжуулагч / 2,5 болон 1 жил /
 5. Автомашин засварчин / 1 болон 2,5 жил /
 6. Хүнд машин механизмын засварчин / 1 болон 2,5 жил /
 7. Тогооч / 1 болон 2,5 жил /
 8. Хүнсний ногооны фермер / 1 жил /
 9. Хүлэмжийн аж ахуйн фермер / 1 жил /

БАГШ НАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА:

 1. Г.Энхбат: Хүнд машин механизмын засварчин мэргэжлийн багш, Заах аргач зэрэгтэй, Арга зүйч багш
 2. Ж.Энхсайхан: Эрчимжсэн мал аж ахуйн фермерийн багш, Боловсролын магистр, Заах аргач зэрэгтэй, Арга зүйч багш
 3. О.Дэлгэрцэцэг: Үсчин, Гоо засалч мэргэжлийн багш, Арга зүйч багш
 4. Д.Болор-Эрдэнэ: Хоол үйлдвэрлэлийн мэргэжлийн багш, Хүнс үйлдвэрлэлийн магистр
 5. Г.Нямпүрэв: Гагнуурчин мэргэжлийн багш
 6. Б.Галя: Ойжуулагч мэргэжлийн багш
 7. М.Гантуяа: Хүлэмжийн аж ахуйн мэргэжлийн багш, Заах аргач зэрэгтэй, Арга зүйч багш

 

2015-11-30 11:26:07

Түгээх