"Зүүнхараа" Политехник коллежийн гадаад хамтын ажиллагаа

Байгууллагын нэр Хамтын ажиллагаатай улс, хот, мужийн нэр Хамтын ажиллагаа тогтоосон хугацаа Хамтын ажиллагааны чиглэл Харилцан туршлага судалсан байдал
1 Сэлэнгэ аймаг Мандал сум дахь "Зүүнхараа" Политехник коллеж БНСУ-ын Ы-сон сум 2012-2015 он Хөдөө аж ахуй газар тариалангийн технологийн солилцоо 2010, 2011, 2012, 2013 онуудад нийт 40 багш, ажилтан, оюутан туршлага солилцох БНСУ-ын Ы-сон сумаар 10 хоног танилцах аялалаар явав.
2 Сэлэнгэ аймаг Мандал сум дахь "Зүүнхараа" Политехник коллеж Чехийн хөгжлийн агентлагийн Каритас төрийн бус байгууллагын төсөл 2011-2012 он Газар тариалангийн сургалтын тоног төхөөрөмжийн тусламж Хүнсний ногоогоор бүтээгдэхүүн боловсруулах сургалтын тоног төхөөрөмж, мал аж ахуйн сургалтын тоног төхөөрөмж хандивлав.
3 Сэлэнгэ аймаг Мандал сум дахь "Зүүнхараа" Политехник коллеж Герман улсын ГОУХАН-ийн Биологийн олон янз байдал ба уур амьсгалын өөрчлөлтөнд ойн гол экосистемүүдийн дасан зохицох хөтөлбөр 2012-2016 он Ойн мэргэжлээр сургалт явуулахад хамтран ажиллах, тоног төхөөрөмжийн хандив 2012-2016 оны хооронд ойн ангийн оюутнуудад мэргэжилтэнгүүд ирж сургалт явуулав. 2013 онд Ойн мэргэжлийн багш Ц.Очгэрэл, 2014 онд Ойн мэргэжлийн багш Г.Болормаа Герман улсад 3 сарын хугацаатай туршлага судлав.
4 Сэлэнгэ аймаг Мандал сум дахь "Зүүнхараа" Политехник коллеж ОХУ-ын Буриадын "Мэдээлэл, эдийн засгийн техникум" 2016 он Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багш, оюутан солилцоо 2016 онд Буриадын "Мэдээлэл, эдийн засгийн техникум"-ын 9 багш, ажилтны бүрэлдэхүүнтэй туршлага судлах аялалаар "Зүүнхараа" Политехник коллежийн үйл ажиллагаатай танилцав.

 

2015-11-30 10:29:20

Түгээх