Хөдөө аж ахуйн тэнхимийн багш нар Төв аймгийн Баянчандмань сум дахь өвлийн нарлаг хүлэмж, Дахашин ХХК-ны мод үржүүлгийн талбай, Фермер Ванчин гуайн эрчимжсэн сүүний фермийн үйл ажиллагаатай танилцаж туршлага судаллаа.

2017-11-13 09:12:55

Түгээх